Swedish Institute of Space Physics

Swedish Institute of Space Physics (IRF)
ASPERA-3 - tekniska detaljer

 

 

Bild till vänster illustrerar bl a var de olika sensorerna är placerade i Aspera-3 Main Unit (MU). Bilden till höger visar den fristående sensorn Ion Mass Analyser (IMA) som består av en sensor. IMA är egentligen ett helt instrument i sig eftersom det innehåller en egen dator. Det är i den här konfigurationen kopplad som en intelligent \"slav\" till MU. Ett nästan identiskt instrument (IMI), också utvecklat vid IRF, flög på den japanska marssonden Nozomi. Vidare är ett systerinstrument (ICA) monterat på ESA:s satellit Rosetta som är på väg till en komet.

Den enhet i MU som benämns Scanner är en roterande plattform på vilken DPU, ELS, NPI och NPI-1&2 är monterade. Den kan rotera de nämnda sensor enheterna inom ett 180º segment, d v s +/-90º runt instrumentets symmetriaxel. Nämnas kan att rörlig mekanik som under lång tid skall fungera i rymden, är en stor teknisk utmaning. Detta bland annat p g a att smörjmedel inte kan användas.

Aspera-3 är för övrigt IRF:s 5:e interplanetära instrument. Tidigare har IRF utvecklat Aspera för Phobos-1 och -2, Aspera-C för Mars-96 och IMI för Nozomi. Dessutom har IRF utvecklat Aspera-4 som skickades till Venus med ESA:s mission Venus Express år 2005.

Prof. Rickard Lundin vid IRF var huvudexperimentator (Principal Investigator, PI) för instrumentet Aspera-3 tillsammans med prof. Stas Barabash (Co-PI) som har lett utvecklingen av vissa sensorer. Det innebär att IRF är leverantören av instrumentet. Instrumentet är ett samarbetsprojekt tillsammans med 15 andra forskargrupper i tio länder (bl a Finland, Tyskland, Frankrike, Italien, Schweiz, Irland och USA). Dessa bidrar inom vitt skilda områden, t ex analys, konstruktion av elektroniska och mekaniska system, tillverkning och leverans av elektroniska och mekaniska system, programmering, testutrustningar, ytbehandling mm.

Mer information:
Herman Andersson (Experiment Manager), tel. 0980-79034, herman.andersson*irf.se

Mer information om Aspera-3 och Mars Express: http://www.irf.se/link/MEX_sve


Webmaster*irf.se, uppdaterad 2012-08-10