Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik

 

english flag

ASPERA-4 och Venus Express


Satelliten Venus Express (Bild: ESA)

Den europeiska rymdstyrelsen ESA skickade den första europeiska rymdsonden till Venus på en Soyuz-Fregat raket från Baikonur i Kazakstan den 9 november 2005. Efter en femmånaders färd gick rymdsonden in i en bana kring Venus den 11 april 2006 och har börjat studera den tjocka atmosfären och plasmat kring planeten. Institutet för rymdfysik är huvudansvarigt för instrumentet ASPERA-4 (Analyser of Space Plasma and EneRgetic Atoms) har detaljstuderat plasmaegenskaperna kring Venus samt neutrala atomer som tar sig upp i rymden från atmosfären. ASPERA-4 (ett instrument för att analysera energirika neutrala atomer, ENA, och plasmapartiklarna) består av fyra olika sensorer. Genom att analysera ENA bidrar instrumentet till kunskap om växelverkan mellan solvinden och atmosfären på Venus. Venus Express gjorde slut på sitt bränsle och avslutade sin utforskning av Venus mot slutet av 2014.


Webbsidor:

Pressmeddelanden:

Kontakta:


Webmaster*irf.se, 2015-04-22