Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik

 

english flag

ASPERA-3 och Mars Express

Mars Express and Mars
Satelliten Mars Express (Bild: ESA)

Mars Express är den första satelliten som Europa har skickat till Mars. Den sköts upp med en rysk raket (Soyuz-Fregat) från Baikonur i Kazakstan den 2 juni 2003 kl. 19.45 svensk tid. Satelliten nådde sitt mål vid jultid samma år där den gick in i en elliptisk polär bana runt planeten. Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna har utvecklat och byggt ett av de sju vetenskapliga instrumenten som Mars Express bär med sig. IRF:s instrument ASPERA-3 (Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms) har till uppgift att studera hur solvinden påverkar den övre delen av atmosfären på Mars. Instrumentet i sig består av fyra olika sensorer som mäter elektroner, joner, samt energirika neutrala atomer (ENA) på två olika sätt. ASPERA-3 är det första instrumentet någonsin som mätt upp ENA med låg energi (100 eV- 10 keV) kring en annan planet.

ASPERA-3 består av två olika delar:

Uppskutning:

2 juni 2003, 19.45 CET

Destination:

Mars

IRF-instrument:

ASPERA-3, Energetic Neutral Atoms Analyser (PI: docent Mats Holmström)

Kontakta:

Docent Mats Holmström, Huvudexperimentator (PI), mats.holmstrom*irf.se, tel. +46-980-79186
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, rick.mcgregor*irf.se, tel. +46-980-79178

ESA:s Mars Express-hemsida:

http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=9 (på engelska)

IRF:s ASPERA-3 webbsida:

https://www.irf.se/sv/om-irf/kunskapsbank/mars-express/

IRF:s ASPERA-3 webbportal:

http://aspera-3.irf.se/ (på engelska)

Andra länkar:

Externa länkar:


Uppdatering: Webmaster*irf.se, 2018-06-26