RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Solvindskopplingen

Hur solvindens magnetfält kopplar till jordens och modefierar jordens dipol fält.

Solvinden kan ha sitt magnetfält riktat olika med avseende på jordens magnetfält. Detta innebär att solvindens magnetfält kan vara t.ex. riktat åt samma håll som jordens magnetfält vid magnetopausen (nordriktat) eller motsatt riktat (sydriktat). Då solvinden påverkar jordens magnetfält kommer dipolfältet runt jorden att bli modifierat. På ett avstånd mindre än ca 5 jordradier kan man fortfarande anta att jordens magnetfält liknar ett dipolfält. Utanför 5 jordradier måste man ta hänsyn till solvindens påverkan. Solvinden trycker ihop magnetfältslinjerna på dagsidan och drar ut de på baksidan. Hur solvinden deformerar jordens magnetfält beror till en hel del på hur solvindens magnetfält är riktat.

Efter som jordens magnetfält inte längre kan beskrivas som en perfekt dipol kommer de laddade partiklarna inte längre vara helt låsta i sina banor runt jorden. Partiklar som har sina speglingspunkter förnära jordytan kommer att förloras när de kolliderar med atmosfären. Detta kan beskådas som vackert norrsken. Andra partiklar som driver runt jorden 'kolliderar' med magnetopausen och går förlorade. Partiklar som befinner sig på öppna magnetfältslinjer (en magnetfältslinje som enbart har en fotpunkt på jorden) går förlorade ut i t.ex. svansen.


av Laila Andersson, 10.9 1999