RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Jord - Sol kopplingen

Solen styr förhållanden vid jorden.

Jordens miljö påverkas av solen. Det mest uppenbara är det synliga solljuset. Solen strålar inte bara ut i det synliga våglängdsområdet utan i ett brett våglängdsområde. Vid jorden är energin från solen motsvarande 1371 +- 5 W/m2. Solen är inte en stabil energi källa, utan har framförallt en 22 års cykel, vilket märks av som en 11 års cyckel. Denna cykel har länge varit observerad tack vare solfläckarna. Dessa är fläckar på solytan som uppfattas svarta med ögonen eftersom dessa områden är kallare än omgivningen. Solfläckarna förändras i antal med 11 års solcykeln.

Våglängden för synligt ljus varierar inte mycket under en solcykel (mindre än 0.1 %). Vid andra våglängder t ex ultraviolett är variationen mycket större, variationen mellan minimum och maximum kan vara mer än 100 %.

Solen har en radie på 7·105 km och massa på 2·1027 ton, medan jordens radie är 6378 km och massa på 6·0121 ton. Avståndet mellan jorden och solen är 1 AU = 1.5·108 km. Solen strålar ut i alla riktningar motsvarande 4·1033 erg/s = 4·1026 W. För ljuset tar det ca 8 minuter att röra sig från solens yta till jorden i en hastighet på 3·108 m/s.


av Laila Andersson, 10.9 1999