RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Överslag

Har två ytor tillräckligt stor potential skillnad kommer det att bli överslag. För att inte man ska bygga in stora potential skillnader i solpanneler kan man koppla ihop solcellerna på olika sätt.

Orsaken att man är rädd för höga potentialer på en satellit är risken för överslag (ESD). Om satelliten laddas upp mycket jämfört med plasmaomgivningen kan en urladdning uppstå mellan satelliten och plasmat (större risk vid tätare plasma), men överslag kan också uppstå mellan två ytor på en satellit, t.ex. om solpanelerna har 200-300 V skillnad mellan olika intillliggande celler. Vid en urladdning kommer en strömspik uppstå som kan skada och förstöra material. Störningen från en urladdning kan nå in till viktigare delar av satelliten såsom huvuddatorn. För att förhindra att överslag på satellitytan ska påverka satellitens inre bygger man satelliten ledande och som en Faradaybur, en bur som leder strömmar och signaler runt på utsidan. Inga störningar ska kunna ta sig in till centrala delar av satelliten.


av Laila Andersson, 10.9 1999