RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Framåt]

Introduktion

Att förstå rymden och dess verkningar kan vara svårt efter som människan lever i en relativt skyddad plats i universum, i rymden är det andra förhållanden än i människans värld. Människan lever framförallt i en neutral värld, där materia är i fast, flytande eller gas i tillstånd. I universum är dessa tillstånd udda, de utgör mindre än 1 % av universum. I universum är det framförallt ett tillstånd som inte finns naturligt på jorden som är det vanligaste, plasma-tillståndet.

På jorden härskar framför allt en kraft, tyngdkraften. I universum är det de elektriska och magnetiska krafterna som härskar. Tyngdkraften börjar inte bli dominant förrän stora ansamlingar av materia finns d.v.s. i de celesta kropparna.

Detta är ett försök att ge en inblick i rymden och hur rymden påverkar mänskliga system. Detta kan sammanfattas med ordet rymdväder, vilket är hur rymden påverkar människan och dess aktiviteter. I den här presentationen tas bara upp hur satelliter påverkas av rymden. Rymden påverkar även människan, kraftledningar, gasledningar, flygplan och radiokommunikation. Presentationen är kort och därför ges förenklade beskrivningar. Den komplexitet som rymden har går därmed förlorad med en sådan här enkel beskrivning.

Hur norrsken skapas och hur färgerna ändras med atmosfärens sammansättning.


av Laila Andersson, 10.9 1999