RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Gas och Plasma

Neutral partikel (grön) påverkas av kollisioner och gravitation. Elektronen (röd) och jonen (blå) påverkas av elektriska och magnetiska krafter framförallt.

Gas: Är ett tillstånd där neutrala partiklar inte är bundna till varandra. Gaspartiklarna påverkas av tyngdkraften och kollisioner.

Plasma: Är en joniserad gas med lika många negativa som positiva partiklar (kvasineutralitet). Kollisioner är sällsynta och därför slås inte de laddade partiklarna ihop till neutrala partiklar. Laddade partiklar påverkas framförallt av elektriska och magnetiska krafter, till en viss del kan tyngdkraften och ibland kollisioner påverka dom laddade partiklarnas rörelse. De negativa partiklarna är framförallt elektroner, vilka är mycket lätta partiklar. De positiva partiklarna, jonerna, är oftast protoner (väte joner) men kan vara av tyngre jonslag så som Helium joner (en och två värda), syre joner etc. Jonerna är tyngre och svårare att flytta på, medan elektronerna flyter lätt runt. Eftersom plasmat kräver kvasineutralitet kommer jonerna bromsa elektronernas framfart så att jonerna också hänger med. Därför är det elektronerna som sprinnger runt men jonerna som styr.


av Laila Andersson, 10.9 1999