RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Dynamiska system

Rymden är dynamisk.

Rymden är ett mycket komplext och dynamiskt system. Vid en 'attack' av solvinden (t.ex. hastighets- och/eller densitetsökning) kommer jordens magnetfält att komprimeras. Ifall ringströmmen ökar minskar det totala magnetfältet vid jordytan men magnetfält styrkan ökar vid magnetopausen. Om magntefältstyrkan ökar vid magnetopausen kan jorden försvara sig mot solvinden. För att öka denna ringström behövs mer partiklar runt jorden, dessa partiklar hämtas från svansen och plasmaskiktet genom plasmainjektioner. Beroende på var och med vilken energi plasmainjektionen har kommer plasmat olika långt in mot jorden innan den börjar röra sig runt jorden (enligt energins bevarande). Nästan direkt börjar en förlustprocess av dessa ny injicerade partiklar. Detta kan beskådas framförallt som norrskensutbrott kring magnetisk midnatt. En injektion kan ta några minuter till en timme, medan återhämtningen tar dagar. Detta dynamiska förlopp studeras mycket bra med hjälp av magnetometrar runt om på jordens yta. De ger information om hur partikelpopulationerna (strömmarna) ser ut rakt över stationen och där med kan man följa dynamiken.


av Laila Andersson, 10.9 1999