RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Återinträde

Återinträde till jorden.

Objekt som faller in i den täta atmosfären måste antingen vara mycket små (mindre än 1 mikrometer) eller vara mycket stora (större än en kvadratmeter) för att nå ner till jorden. På ca 100 km höjd är atmosfären så tät att infallande materia brinner upp p.g.a. den höga friktionen. Stora objekt med hög densitet kommer bara delvis att bli uppbrunna och resterna kan komma ner till marken. Mycket små objekt kan eventuellt överleva för att de är så små och inte kolliderar så ofta, s.k. nano-meteoriter. När och hur återinträde till jorden sker beror på, objektet infalls vinkel, atmosfärens tillstånd, samt objektets form och densitet. När man beräknar satelliters återinträde till atmosfären måste man alltså använda olika atmosfärsmodeller, kunskap om satellitens form och satellitens bana. I dag kan vi enbart bestämma när och därmed vart en satellit kommer att landa med 80% noggrannhet, dvs. 24 timmar innan återinträdet kan man inte med säkerhet säga på vilket varv satelliten kommer att landa på (på dessa höjder tar ett varv runt jorden mindre än två timmar).


av Laila Andersson, 10.9 1999