Press

Pressmeddelande

Kiruna, 2017-10-18

PRESSINBJUDAN

Framstående svensk rymdforskning - Institutet för rymdfysik firar 60 år i rymden

IRF 60-logotyp

På fredag den 20 oktober 2017 firar Institutet för rymdfysik, IRF, 60 år av framstående rymdforskning. Institutet kom till som Kiruna geofysiska observatorium, KGO, i Kungl. Vetenskapsakademiens regi den 2 juli 1957, men blev ett statligt forskningsinstitut, Kiruna geofysiska institut, KGI, 1973, och ändrade namn till det nuvarande 1987. Idag har IRF verksamhet i Kiruna (huvudkontor), Umeå, Uppsala och Lund.

Den forskning som bedrivs vid IRF styrs av nyfikenhet att lära mer om grundläggande fysik samt att kartlägga förhållanden i jordens atmosfär och i solsystemet. För att bättre förstå vår egen jord och dess atmosfär görs jämförande studier runt andra planeter och himlakroppar. 1968 placerades det första IRF-byggda instrumentet i bana runt jorden ombord på en europeisk satellit, ESRO-1. Sedan dess har IRF haft huvudansvar för ett fyrtiotal forskningsinstrument ombord på satelliter som har besökt flera objekt i solsystemet.

"IRF firar 60 år och vi är starkare än någonsin," berättar IRF:s föreståndare prof. Stas Barabash. "Vi är ett ledande rymdforskningsinstitut i Sverige och Europa med 12 instrument i jordens magnetosfär och Mars just nu. Flera rymdfarkoster med IRF:s instrument väntar på uppskjutning - till Merkurius, solen, månen och Jupiter - och framför oss väntar spännande forskning om jordens atmosfär och jonosfär med hjälp av radaranläggningen EISCAT_3D; tillämpad forskning kring rymdväder; och omfattande övervakning av polarmiljön."

60-årsjubileet firas fredagen den 20 oktober 2017 med aktiviteter för inbjudna gäster i IRF:s lokaler i Kiruna, där allting började, och vid en middag på kvällen i Kiruna Stadshus.

"Vi har minst 60 år till med fantastiska upptäckter och projekt framför oss!" säger Stas Barabash.

Pressen inbjuds till programmet i Aulan, Kiruna Rymdcampus, fredagen den 20 oktober 2017:

Hela programmet (som pdf-fil): http://www.irf.se/link/irf60_program

Mer information:

•  Stas Barabash, föreståndare, IRF, tel. 0980-79122, stas.barabash*irf.se

•  Ella Carlsson Sjöberg, bitr. föreståndare, IRF, tel. 0980-79087, ella.carlsson*irf.se

•  Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick.mcgregor*irf.se

Webbsidor:

•  Institutet för rymdfysik:   http://www.irf.se

•  Bilder från IRF:s verksamhet:

•  http://www.irf.se/link/bildgalleri

•  https://www.flickr.com/photos/irf_space/albums/72157625247315329


2017-10-18, webmaster*irf.se


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.