Press

Pressmeddelande

2016-12-23

PRESSMEDDELANDE

Rymdmiljötester och satellituppsändningar: nästa steg i Kirunas rymdutveckling

Nanosatelliten Munin (bild: IRF)
November 2000 skickade IRF upp nanosatelliten Munin från Vandenberg Air Force Base i USA. Projektet SmallSatExpress ska leda till att fler rymdmiljötester utförs på SpaceLab i Kiruna och att småsatelliter skickas upp från Esrange Space Center (Bild: IRF)

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat 3,8 miljoner kronor till projektet SmallSatExpress. Inom projektet kommer SSC (Rymdbolaget) och Institutet för rymdfysik, IRF, att ta fram underlag för att utveckla förmågan att skicka upp små satelliter från Esrange samt undersöka tekniska krav för ett rymdlaboratorium, SpaceLab, för rymdsimuleringar i testmiljö. Projektet pågår mellan 2017-01-16 och 2018-03-31.

Före ballong-, raket- och satellituppsändningar måste forskare och ingenjörer studera hur den omgivande miljön i atmosfären och rymden påverkar de instrument som ska göra mätningarna. Planen med SpaceLab är att simulera atmosfär- och rymdmiljöer där system och instrument kan testas. I SpaceLab planeras även en anläggning som genererar partikelstrålar där forskare från en rad olika forskningsfält ska kunna studera partiklarnas påverkan och växelverkan med ytor på olika rymdsystem.

"Det är ett första steg mot en nationell anläggning för att simulera rymdmiljö," säger IRF:s föreståndare, Stas Barabash.

Mer information:

Webbsidor:

Bilder från IRF:s rymdlaboratorium:


2016-12-23, webmaster*irf.se


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.