Press

Pressmeddelande


Här undertecknas avtalet mellan IRF, NSSC och CAS i Kiruna 31 mars 2017 att instrumentet ASAN blivit godkänd att flyga med den kinesiska rymdmissionen Chang'e 4.
Från vänster till höger: Martin Wieser (IRF), Zhang Aibing (NSSC), Wang Lei (CAS). (Bild: IRF/NSSC/CAS)

Institutet för rymdfysik skickar nytt instrument till månen


Instrumentet ASAN (Advanced Small Analyzer for Neutrals) på Chang'e 4. (Bild: IRF)

Den 7 april levererade Institutet för rymdfysik (IRF) instrumentet Advanced Small Analyzer for Neutrals (ASAN) till National Space Science Center of Chinese Academy of Sciences i Peking, Kina. ASAN kommer att skickas till månen i slutet av 2018 ombord på den kinesiska rymdmissionen Chang'e 4. Rymdfarkosten bär med sig en landare och en mobil robot som ska landa på månens baksida.

Landning på månens yta

ASAN-instrumentet kommer att monteras på den mobila roboten, 60 centimeter ovanför marken, där den kommer att undersöka växelverkan mellan solvinden och månens yta. Detta görs genom mätningar av energirika neutrala atomer och joner som kommer från månens yta. Landaren och den mobila roboten kommer att studera sin omgivning i minst tre månader.

Svensk återkomst till månen


Den svenskbyggda Hasselbladskameran användes i Apollomissionerna. Här är den monterad på bröstkorgen på astronautens rymddräkt. Se denna webbsida i NASA för mer information om denna bild. (Bild: NASA (tagen med hjälp av en Hasselbladskamera så klart))

ASAN-instrumentet är den andra i raden av svenskbyggda forskningsinstrument, som ska användas på månens yta. De förra var de berömda Hasselbladskamerorna, som användes under Apollo-programmet på 60- och 70-talet.

Pågående forskning

Vetenskapligt är mätningarna med ASAN en fortsättning på de observationer som gjordes med ett IRF-byggt instrument ombord på den indiska månsonden Chandrayaan-1 åren 2008-2009. Instrumentet på Chandrayaan-1 undersökte hur partiklarna i solvinden växelverkar med månens yta. Vi upptäckte då att en förvånansvärt stor del av solvindens joner reflekteras mot ytan. Vi kunde också se hur solvinden beter sig runt de magnetiserade områdena som finns på månytan. Chandrayaan gjorde sina observationer från en omloppsbana på 100-200 km höjd. Med ASAN kommer vi att göra mätningar bara drygt en halvmeter från marken och vi kommer att lära oss många nya saker om hur solvindens växelverkan med ytan fungerar.

Kontakt:
Dr. Martin Wieser, IRF Kiruna, tel. +46-980-79198, wieser@irf.se

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mäingar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.