Press

Pressmeddelande

Kiruna, 2014-12-19

PRESSMEDDELANDE

Evig sömn för ASPERA-4 men mycket kvar att lära


Visualisering av Venus Express under inbromsnings manöver. Bild: ESA–C. Carreau

Venus Express, den europeiska rymdorganisationens (ESA) första expedition till planeten Venus, har avslutats. Rymdfarkosten, som sköts upp i november 2005 och kom fram till Venus den 11 april 2006, har gjort slut på sitt bränsle och kan inte längre fortsätta sin utforskning av vår grannplanet. Den 28 november förlorade ESA kontakten med Venus Express och den 16 december kom beskedet att expeditionen avslutats. Institutet för rymdfysiks (IRF) instrument ombord, ASPERA-4 (Analyser of Space Plasma and EneRgetic Atoms) har då också tvingats avsluta sina vetenskapliga mätningar.

"Det känns lite sorgligt", medger Dr. Yoshifumi Futaana, som är huvudansvarig för ASPERA-4. "Vårt instrument har levererat vetenskapliga data så länge nu."

Expeditionen var från början tänkt att sträcka sig över bara 500 dagar men har förlängts flera gånger. Venus Express har därför gjort många flera observationer och samlat in mer data än vad som var beräknat. IRFs instrument har fungerat alldeles utmärkt under den långa vistelsen vid Venus.

"ASPERA-4 slogs på för första gången den 9 december 2005", minns professor Stas Barabash, som på den tiden hade ansvaret för instrumentet. "Vi kan vara stolta över att inga allvarliga fel inträffat under de nästan nio år som gick fram tills vi gjorde de sista mätningarna", menar han.

Utforskningen av Venus tar inte slut bara för att Venus Express inte kommer att leverera mer data. "Det finns mycket kvar att lära om planeten som brukar kallas jordens tvilling", berättar Yoshifumi Futaana. "Vi får vara glada för alla mätningar vi har gjort och vi kommer att fortsätta att analysera data från ASPERA-4 ännu under många år.”

En svag signal från Venus Express når fortfarande markstationerna på jorden, men ingenting kan göras för att förbättra situationen. Rymdfarkosten sjunker nu allt djupare ner i Venus atmosfär och kommer till sist att bli en del av planeten den studerat så länge.

Mer information
Webbsidor

2014-12-19, webmaster@irf.se


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.