Press

Untitled Document

Kiruna, 2005-11-09

PRESSMEDDELANDE

Vetenskaplig utrustning från Kiruna är på väg till Venus

Satelliten Venus Express sköts upp från Kazakstan kl. 04.33 svensk tid


Bild: ESA/STARSEM-S. CORVAJA

Den europeiska satelliten Venus Express med utrustning från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna ombord sköts upp idag, 9 november, kl. 4.33 svensk tid, på en Soyuz-Fregat raket. Ca 80 personer samlades i aulan på Rymdcampus i Kiruna för att följa uppsändningen via direktsända TV-bilder från uppskjutningsplatsen i Baikonur, Kazakstan.

Efter en femmånaders färd kommer rymdsonden att gå in i en bana kring Venus för att studera den tjocka atmosfären och plasmat kring planeten. IRF ansvarar för instrumentet ASPERA-4 som består av fyra olika sensorer för att analysera energirika neutrala atomer, ENA, joner och elektroner. Instrumentet kommer att studera hur solvinden påverkar atmosfären på Venus och bidra till vår kunskap om växthuseffekten.

”De rapporter som ASPERA-4 skickar hem till jorden kan ha stor betydelse för vår förståelse av växthuseffektens mekanismer,” säger professor Stas Barabash, IRF. ”Vi hoppas att instrumentet ska hjälpa oss att förstå varför växthuseffekten har utvecklats så starkt på Venus. Sådana studier är viktiga för att förstå hur växthuseffekten fungerar på jorden.”

Uppsändningen av Venus Express var lyckad och kontakten etablerades med rymdsonden som väntat efter två timmar.

Mer information:

* Prof. Stas Barabash, projektledare, tel. 0980-79122, 070-217 8586, stas.barabash*irf.se

* Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick.mcgregor*irf.se

* Bilder mm: www.irf.se/link/vex_sve

* Venus och ASPERA-4: www.irf.se/link/pop_vex (pdf-fil)

* Rapport från Europeiska rymdstyrelsen (ESA): www.esa.int/esaCP/SEM56Q638FE_index_0.html


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.