Press

Untitled Document

Kiruna, 2006-04-11

PRESSMEDDELANDE

Svenskt satellitinstrument går in i omloppsbana runt planeten Venus

Venus Express och planeten
Bild: ESA

Tidigt idag, 11 april, gick den europeiska satelliten Venus Express in i omloppsbana runt planeten Venus. Ombord finns instrumentet ASPERA-4 från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna. Med hjälp av mätningar från ASPERA-4 kommer IRF:s forskare att kunna studera växelverkan mellan laddade partiklar från solen (solvinden) och planetens ovanligt tjocka atmosfär.

Venus är vår närmaste granne men skillnaden mot jordens klimat är enorm. Venus kännetecknas av en temperatur på + 465 grader, ett atmosfärstryck som motsvarar trycket på 900 meters djup i havet och en atmosfär som består av 96 procent koldioxid.

-- Nu ser vi fram emot att sätta igång vårt instrument och att ta emot data som vi kan börja analysera för att lära oss mer om Venus, säger professor Stas Barabash från IRF (huvudansvarig för instrumentet).

Mer information:

Professor Stas Barabash, IRF, tel. 070-217 8586, stas@irf.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 070-276 6020, rick.mcgregor@irf.se
Johan Marcopoulos, informationsansvarig, Rymdstyrelsen, tel. 08-627 6488, johan.marcopoulos@snsb.se

Webbsidor:

Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
Venus Express och ASPERA-4: http://www.irf.se/link/vex_sve (med bilder)
ESA:s Venus Express-sida: http://venus.esa.int (på engelska)
ESA:s svenska sida: http://www.esa.int/esaCP/SEM1LINFGLE_Sweden_0.html


webmaster*irf.se, 2006-04-11


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.