Press

Pressmeddelande

Kiruna, 2010-03-02

PRESSMEDDELANDE

Svenskt satellitinstrument i närkontakt med Mars måne Phobos

Onsdagen den 3 mars klockan 20:55:26 flyger den europeiska rymdsonden Mars Express förbi Mars måne Phobos på ett avstånd av endast 50 km. Ombord på rymdsonden finns det svenska satellitinstrumentet ASPERA-3 från Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna. Under förbiflygningen kommer Mars Express att vara närmare Phobos än någon annan satellit varit tidigare, vilket möjliggöra unika mätningar av de vetenskapliga instrumenten ombord. Forskare vid IRF tror att dessa mätningar kan ge oss mer kunskap om denna mystiska måne.  

"Mars Express kommer att mäta gravitationen från Phobos," förklarar docent Mats Holmström vid IRF. "Från dessa mätningar kan man uppskatta månens densitet. Det är oklart hur Phobos blev en måne till Mars. Var det en asteroid som fångades in av Mars? Tidigare mätningar har visat på en låg densitet vilket tolkats som att Phobos är ihålig. En radar ombord på Mars Express kommer även att försöka se vad som döljer sig under Phobos yta."

Phobos fly-by illustration (IRF)

Förbiflygningen den 3 mars 2010 är bara den närmaste av ett antal förbiflygningar. I illustrationen visas hur nära de olika förbiflygningarna är på en karta över norra Sverige om vi antar att Phobos placerats på Institutet för rymdfysik i Kiruna. T ex skulle den närmaste förbiflygningen svara mot att Mars Express passerar Vittangi. (Bild: IRF)

Det svenska instrumentet ASPERA-3 kommer att studera flödena av protoner kring Phobos.   Från solen strömmar laddade partiklar - solvinden - ut i solsystemet. När solvinden kolliderar med en himlakropp utan atmosfär reflekteras en del av solvinden. Detta har tidigare observerats vid jordens måne. Samma process borde ske vid Phobos.

"Det här är ett helt nytt sätt att på avstånd lära sig mer om sådana himlakroppars ytor," säger Mats Holmström.

IRF har huvudansvaret för ASPERA-3 som är ett stort internationellt samarbete med deltagande från ca 15 forskargrupper från ett tiotal länder. Mars Express har befunnit sig i bana kring Mars sedan 2003.

Bild på Phobos: http://www.esa.int/images/h3868_0000_H.jpg (Bild: ESA/DLR/FU Berlin, G. Neukum)

Mer information:

Webbsidor:


Webmaster*irf.se, 2010-03-02


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.