Press

Kiruna, 2009-11-20

PRESSMEDDELANDE

Svenskt instrument deltar i mätning av röntgenstrålning från Mars

Mars Express och XMM-Newton. Bild: ESA och IRF

Mars Express i bana runt Mars och röntgenteleskopet XMM i bana runt jorden.
Ljuset kring Mars är en datorsimulering av röntgenstrålning från planeten.
(Bild: ESA/Mats Holmström, IRF)

Den 22 november kommer röntgenteleskopet XMM i bana kring jorden att observera Mars. Samtidigt finns det svenska instrumentet ASPERA-3 ombord på den europeiska satelliten Mars Express på plats vid Mars för att göra mätningar.

Från solen strömmar laddade partiklar ut i solsystemet - solvinden. När solvinden kolliderar med atomer i en planets atmosfär avges röntgenstrålning som kan avbildas på avstånd. Sådan strålning har tidigare observerats från Mars med XMM. Då har man dock inte vetat hur solvinden blåst, vilket gjort det svårt att tolka observationerna.

I ett unikt samarbete kommer nu två instrument att samtidigt observera Mars. Det europeeiska röntgenteleskopet XMM kommer från sin omloppsbana kring jorden ta bilder av Mars från söndagen den 22 november till onsdagen den 25 november. Samtidigt kommer instrumentet ASPERA-3 ombord på den europeiska satelliten Mars Express att mäta solvinden vid Mars. ASPERA-3 kan mäta flödet av protoner i solvinden - dess hastighet, densitet och temperatur.

"Det är spännande att vi på plats vid Mars kan göra mätningar, samtidigt som bilder tas från jorden, mer än 150 miljoner kilometer bort (ungefär lika långt som avståndet från jorden till solen)", säger docent Mats Holmström vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Institutet för rymdfysik, IRF, har huvudansvaret för ASPERA-3 som är ett internationellt samarbete med deltagande från ca 15 forskargrupper från ett tiotal länder. Mars Express har befunnit sig i bana kring Mars sedan 2003. Anledningen till att observationen sker just nu är att Mars är nära jorden, vilket ger bättre bilder av planeten.

Mer information:

Webbsidor:


webmaster*irf.se, 2009-11-20


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.