Press

Kiruna, 2008-10-22

Det svenska rymdfysikinstrumentet SARA är nu på väg till månen ombord på den indiska satelliten Chandrayaan-1

Den indiska satelliten Chandrayaan-1 har skjutits upp från Srikharikota, utanför Andhra Pradesh-kusten, Indien, och är på väg till månen med en nyttolast som inkluderar SARA, byggt vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, ombord. Chandrayaan-1, Indiens första obemannade mission till månen, sköts upp kl 06.20 lokal tid (02.50 svensk tid) onsdagen den 22 oktober 2008 och är nu i en elliptisk parkeringsbana innan den fortsätter sin färd mot månen.

SARA (Sub-keV Atom Reflecting Analyzer) består av två sensorer, CENA (Chandrayaan-1 Energetic Neutrals Analyzer) och SWIM (Solar Wind Monitor), samt en datorenhet (DPU) utvecklad av SPL-VSSC i Indien. CENA mäter flöden av energetiska neutraler med energier 10 eV - 3.3 keV med massresolution och SWIM jonflöden med energier 10 eV - 15 keV. SARA-experimentet kommer att studera hur plasmat runt månen växelverkar med en yta som inte skyddas av en atmosfär eller ett magnetfält.

"Press event: Chandrayaan-1 launch"

* När: onsdagen den 22 oktober 2008, kl. 9.00-10.15.
* Var: Aulan, Rymdcampus, Kiruna

Program:


* 09.00-09.30 Chandrayaan-1-missionen och SARA-experimentet.
* 09:30-09:45 Rapport från uppsändningen. Telekonferens med IRF-personal som medverkade vid uppsändningen från Sriharikota-ön i Indien.
* 09.45-10.15 Kaffe och tårta

Mer information:


* Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. +46-980-79178, +46-70-276 6020, rick.mcgregor*irf.se
* Stas Barabash, professor, IRF, tel. +46-980-79122, +46-70-217 8586, stas.barabash*irf.se
* Martin Wieser, forskare, IRF, tel. +46-980-79198, martin.wieser*irf.se

Webbsidor:


* Institutet för rymdfysik (IRF): http://www.irf.se
* Instrumentet SARA: http://www.irf.se/link/sara
* Indian Space Research Organization (ISRO): http://www.isro.org
* Chandrayaan-1 (ISRO): http://www.isro.org/chandrayaan/htmls/home.htm
* ESA - artikel om SARA och Chandrayaan-1: http://www.esa.int/esaCP/SEMWN76EJLF_Sweden_0.html
* Tidigare pressmeddelande: http://www.irf.se/link/press_081020


Webmaster*irf.se, 2008-10-23


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.