Press

Kiruna, 2007-11-28

PRESSMEDDELANDE

Svenska resultat från Venus publiceras i Nature

Venus Express och planeten Venus
Bild: ESA - AOES Medialab

Idag publicerar tidskriften Nature en serie artiklar med resultat och observationer från den europiska rymdsonden Venus Express, som har varit i bana kring planeten Venus sedan april 2006. Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna ansvarar för ett av instrumenten ombord, ASPERA-4, som består av fyra olika sensorer för att analysera joner, elektroner och energirika neutrala atomer. Instrumentet har studerat hur solvinden påverkar den tjocka atmosfären på Venus och plasmat runt planeten. Nu har prof. Stas Barabash och hans forskargrupp publicerat artikeln "The loss of ions from Venus through the plasma wake" [Förlusten av joner från Venus genom plasmasvansen].

"De rapporter som ASPERA-4 har skickat hem till jorden har haft stor betydelse för vår förståelse av processerna i plasmat runt planeten," säger prof. Stas Barabash, IRF. "Vi har studerat hur partiklar försvinner från atmosfären. Till stor del är det syre-, väte- och kvävejoner som försvinner, och denna mekanism kan bidra till att förklara hur det ursprungliga vattnet på Venus har försvunnit."

Mer information:

Webbsidor:


webmaster*irf.se, 2007-11-28

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.