Press

Untitled Document

Kiruna, 2005-11-03

PRESSMEDDELANDE

Svensk utrustning på väg till Venus

Nytt datum för uppsändingen av satelliten Venus Express

onsdagen 9 november 2005, kl. 04.33 svensk tid


Satelliten Venus Express (Bild: IRF)

Den europeiska rymdstyrelsen ESA och Starsem har meddelat ett nytt datum för uppsändningen av satelliten Venus Express med utrustning från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna ombord. På onsdag, 9 november, kl. 4.33 svensk tid, skjuts den första europeiska rymdsonden till Venus upp på en Soyuz-Fregat raket från Baikonur i Kazakstan. Fem månader senare kommer rymdsonden att gå in i en bana kring Venus för att studera den tjocka atmosfären och plasmat kring planeten. IRF i Kiruna är huvudansvarigt för instrumentet ASPERA-4 som ska detaljstudera plasmaegenskaperna kring Venus samt de neutrala atomer som tar sig upp i rymden från atmosfären. ASPERA-4 består av fyra olika sensorer för att analysera energirika neutrala atomer, ENA, joner och elektroner. Instrumentet kommer att bidra till kunskap om hur växelverkan sker mellan solvinden och atmosfären på Venus.

Rymdvaka

på Rymdcampus i Kiruna

onsdagen den 9 november 2005, kl. 4.00-5.30

Program

4.00 Fika i Restaurang Atmosfären (IRF bjuder!)

4.15 Vad kommer att ske: uppsändningssekvensen mm (prof. Stas Barabash)

4.25 Direktsända TV-bilder från Baikonur, Kazakstan ESA television

4.33 UPPSÄNDNING

4.45 (ca) Pressintervjuer

5.00 Presentationer:

"Vad ska IRF:s utrustning studera på Venus?" (Dr Herbert Gunell)

"Förutsättningar för liv på Venus" (doktorand Ella Carlsson)

Frågor från allmänheten

OBS: Kolla länken här nedan ifall datum måste ändras

Mer information:

* Prof. Stas Barabash, projektledare, tel. 0980-79122, 070-217 8586, stas.barabash*irf.se

* Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick*irf.se

* Bilder mm: www.irf.se/link/vex_sve


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.