Press

Kiruna, 2012-03-16

PRESSMEDDELANDE

Stormigt också på Venus och Mars

Satelliten Venus Express (Bild: ESA)
Satelliten Venus Express (Bild: ESA)

Det kraftiga solutbrottet förra veckan märktes också kring våra grannplaneter, Venus och Mars. Solstormar kan leda till dramatiskt flammande norrsken och ibland också påverka satelliter, gps-system och flygtrafiken kring jorden. Vid en solstorm slungas en mängd partiklar med ovanligt höga hastigheter iväg från solen och det är inte bara kring jorden det kan bli problem. Det kraftiga solutbrottet förra veckan märktes också kring våra grannplaneter, Venus och Mars.

--IRF har mätinstrument ombord på ESA satelliterna Venus och Mars Express och vi har känt av solstormen på båda planeterna, berättar Gabriella Stenberg, forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna.

På Venus Express slogs stjärnsensorn till fälligt ut och satelliten blev plötsligt blind när stormen nådde planeten den 7 mars, men instrumenten ombord fortsätter kunde fortsätta emellertid att göra vetenskapliga mätningar.

Dagen efter nådde samma storm jorden och ytterligare några dagar senare, den 10 mars, nådde den fram till Mars.

--Vi detekterade många fler partiklar än normalt med vårt instrument, säger Gabriella. Det är spännande att se vad som händer kring Mars vid ett solutbrott, forsätter hon. Det som vi idag uppfattar som stormigt rymdväder var det normala förhållandet i solsystemet för 3 miljarder år sen. Att göra mätningar under sådana extrema situationen är viktigt för att förstå hur det var när solen ung.

Solens aktivitet varierar i en elvaårscykel och just nu är vi på väg mot aktivitetsmaximum i den cykeln.

--Det betyder att vi det närmaste året kan vänta oss fler utbrott på solen, fler vackra norrsken och mycket intressanta mätningar kring Venus och Mars, menar Gabriella. Både Mars och Venus går förresten att se på natthimlen just nu. Venus syns alldeles nära planeten Jupiter i väster när solen gått ner. Samtidigt stiger den lite rödaktiga Mars upp på himlen i öster. Tyst och stillsamt rör sig planeterna över himlavalvet utan att avslöja de osynliga stormar som rasar omkring dem.

Kontaktperson er :

Webbsidor:


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ett hundratal anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

2012-03-16, webmaster*irf.se


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.