Press

Kiruna, 2010-06-14

Pressmeddelande

Revolutionerande mikromekanik används för att mäta massan på rymdpartiklar

I morgon, tisdagen den 15 juni, kl. 16.42 svensk tid, sänds de svenska satelliterna Prisma upp från Yasny i södra Ryssland. Ombord finns det nya vetenskapliga instrumentet PRIMA (PRIsma Mass Analyzer), ett samarbete mellan Institutet för rymdfysik, IRF, och Chalmers tekniska högskola. PRIMA använder revolutionerande mikromekanik för att mäta massan på partiklar i rymden.

PRIMA är en jonmassanalysator för låga energier (<100eV) baserad på den tidigare sensorn SWIM (Solar WInd Monitor) som utvecklades för den indiska missionen Chandrayaan-1.

Flygningen av PRIMA rymdkvalificerar ett flertal nya teknologier, såsom nya mikroslutare baserade på MEMS teknologi ( Micro-Electro-Mechanical Systems) som kan användas för att konstruera ultralätta masspektrometrar för rymdbruk. MEMS-slutare har potential att ersätta konventionella kolskiktsfolier eller de sekundärelektron-emitterande startytor som traditionellt används i flygtidsmätande masspektrometrar.

PRIMA-instrumentet (foto: IRF)

PRIMA-instrumentet. Dess vikt är 531g. (Foto: IRF)

PRIMA-instrumentet innehåller dessutom en lågeffekts elektrostatisk portsystem som alternativt kan användas för att generera startsignal för flygtidsmätningen . PRIMA kvalificerar även en ny typ av optokopplarkonstruktion som används i högspänningsaggregat, nya typer avytbeläggningar och generell användning av kommersiella komponenter. Andra aspekter för mekanisk konstruktion och utveckling av ombordprogramvara.

"Om projektet lyckas är det första gången nanoteknologi (mikroslutare) används för att analysera partiklar i rymden," berättar forskare Martin Wieser, Institutet för rymdfysik.

Det svenska satellitprojektet Prisma består av två satelliter med syfte att demonstrera ny teknik för noggrann formationsflygning och automatisk dockning, dvs rymdfarkoster som kan kommunicera och interagera med varandra med hög precision. Projektet är huvudsakligen finansierat av Rymdstyrelsen med bidrag från rymdmyndigheterna DLR i Tyskland och CNES i Frankrike. Huvudleverantör av satelliterna är Rymdbolaget.

Mer information:

Webbsidor:


webmaster*irf.se, 2010-06-14


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.