Press

Kiruna, 2007-11-06

Pressmeddelande

Professor i stjärnfall

Asta Pellinen-Wannberg, verksam även vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, installerades som professor i fysik vid Umeå universitets årshögtid den 20 oktober 2007. Asta Pellinen-Wannberg studerar stoft i rymden med hjälp av känsliga instrument som avslöjar okända egenskaper hos stoftpartiklarna. Partiklarna kallas meteorer eller stjärnfall. Forskarna i Kiruna var först med att använda spridningsradar för meteorstudier för 17 år sedan. Med hjälp av EISCAT, European Incoherent Scatter Facility, som är en av världens mest avancerade radaranläggningar, studerar man olika egenskaper av de små partiklarna som brinner upp i atmosfären. Med hjälp av det optiska nätverket ALIS, Auroral Large Imaging System, var man i Kiruna först med att observera signaler från en molekyl i meteorspektrat. Tack vare den unika EISCAT-radarn är man på IRF i Kiruna världsledande i vissa aspekter av meteorstudier. Meteorforskning bidrar till ny kunskap om solsystemets ursprung och utveckling, vilket är av intresse i sökandet efter nya beboeliga världar. Kunskap om stoftet är också viktig inför bemannade rymdfärder och planeringen av baser på månen och Mars.

Asta Pellinen-Wannberg är född 1953 i Helsingfors, Finland. Hon avlade filosofie kandidatexamen i kärnfysik 1980 samt grundskole- och gymnasielärarexamen i matematik och fysik 1981 vid Helsingfors universitet. 1982 fick hon anställning som forskningsassistent och 1983 som forskningsingenjör vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Hon påbörjade samtidigt doktorandstudierna vid Umeå universitet och disputerade 1995. Asta Pellinen-Wannberg anställdes som lektor i fysik vid Umeå universitets rymdfysikinstitution i Kiruna 1996 och blev docent i rymdfysik 2000. Vetenskapsrådet utsåg henne 2002 som Sveriges ledamot i styrelsen för EISCAT Scientific Association.

Asta Pellinen-Wannberg håller sitt installationsföredrag "Små stjärnor som faller" i repris

Välkomna!

Mer information:

Webbsidor:


2007-11-06, webmaster*irf.se

 


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.