Press

Kiruna, 2007-09-26

PRESSMEDDELANDE

Nytt satellitinstrument avbildar hur solen påverkar Venus och Mars

Alexander Grigoriev (foto: IRF)
Alexander Grigoriev (foto: IRF)

Alexander Grigoriev, Institutet för rymdfysik och Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt utvecklingen av en ny typ av satellitinstrument. Instrumentet gör det möjligt att avbilda hur elektriskt laddade partiklar från solen växelverkar med den neutrala atmosfären på Venus och Mars.

Från solen strömmar det ut solvindar som består av laddade partiklar - plasma. Solvindarna växelverkar med solsystemets planeter och månar. Hur solvindar påverkar de olika planeterna beror till stor del på om planeten har en atmosfär och/eller ett inneboende magnetfält. Under de senaste åren har man utvecklat ett nytt sätt att avbilda hur plasmat växelverkar med den neutrala atmosfären hos planeter. Tekniken kallas "ENA imaging" och går ut på att mäta ENA, d.v.s energirika neutrala atomer.

För det mesta bildas ENA i laddningsutbytesreaktioner där en elektron hoppar mellan en snabb jon, från t.ex. solvinden, och en långsam neutral atom, från t.ex. övre atmosfären av en planet. Den ENA som behåller hastigheten av en jon blir neutral i utbytet och kan färdas i långa raka banor, påverkade varken av elektriska eller magnetiska fält.

"Genom att registrera ENA långt bort ifrån, t ex från en satellit ovanför en planet, kan man avbilda var och hur plasmat växelverkar med den neutrala atmosfären," berättar Alexander Grigoriev.

Avhandlingen beskriver utveckling och kalibrering av en särskild sensor, NPD-sensorn, som används för att mäta ENA vid Mars och Venus. Sensorn kan detektera flödet av ENA vid väldiga låga energiintervaller och är kapabel att urskilja väte- och syreatomer. NPD-sensorn ingår i Institutet för rymdfysiks plasma- och neutralapartikelinstrument ASPERA-3 och ASPERA-4 som används ombord på Mars Express och Venus Express, vilka är den europeiska rymdstyrelsens (ESA) satelliter till Mars och Venus. De första ENA-mätningarna någonsin vid planeten Mars genomfördes med Mars Express 2003 och de första ENA-mätningarna vid Venus utförs med Venus Express 2006. Avhandlingen, som läggs fram vid Umeå universitet, presenterar också de huvudsakliga vetenskapliga resultaten baserade på NPD-mätningar vid Mars.

Alexander Grigoriev kommer ursprungligen från Moskva, Ryssland, och har varit anställd inom forskningsprogrammet Solsystemets fysik och rymdteknik vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna sedan 2000.

Disputation:

Fredagen den 28 september 2007 försvarar Alexander Grigoriev avhandlingen med titeln "The Neutral Particle Detector on the Mars and Venus Express missions". Disputationen äger rum kl 10.00 i Aulan vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Fakultetsopponent är Dr. Brian J. Anderson, Johns Hopkins University / Applied Physics Laboratory, Laurel, MD, USA.

För mer information, kontakta:

Webbsidor:


2007-09-26, webmaster*irf.se

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.