Press

2016-09-09

Pressinbjudan

Närkontakt med en komet den 30 september
- rymdsonden Rosetta avslutar sin mission

Rymdsonden Rosetta närmar sig kometen. Bild: ESA
Rymdsonden Rosetta närmar sig kometen. Bild: ESA/ATG medialab/Rosetta/NavCam

Rymdvaka i Uppsala

Var: Ångströmlaboratoriet, Uppsala
När: fredagen den 30 september, kl. 12-14, följer vi livesändningen från ESA
(ett lokalt program börjar tidigare - detaljerna skickas ut senare)

Den 30 september kommer kometjägaren Rosetta avsluta sin mission när den landar på kometen 67P Tjurjumov-Gerasimenko. Forskarna hoppas få mätningar ner till bara några meter ovanför kometkärnan innan Rosetta tar mark och därmed avslutar sitt långa uppdrag. Nu bjuder forskarna in allmänhet och medier till en rymdvaka på Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala (Ångströmlaboratoriet). Tillsammans kommer vi att följa en livesändning från den europeiska rymdorganisationen, ESA, och lyssna till föreläsningar med flera av forskarna som har arbetat med Rosetta, bland annat Gabriella Stenberg Wieser, forskare vid Institutet för rymdfysik i Kiruna och aktuell i SVT-programmet Fråga Lund.

Om kometjägaren Rosetta

Forskningsprojektet Rosetta drivs av den europeiska rymdorganisationen, ESA. Den 2 mars 2004 lyfte Rosetta från raketbasen Kourou i Franska Guyana. Målet med missionen var att mångdubbla kunskapen om vad kometer är för något genom att för första gången någonsin lägga en rymdsond i omloppsbana runt kometen 67P/Tjurjumov-Gerasimenko. Efter tio års färd i rymden nådde Rosetta 2014 kometen och sände även ner en landare som gjorde världsunika mätningar på kometens kärna. Sedan dess har Rosetta kretsat runt kometen på avstånd ner till bara ett par kilometer avstånd och fått helt unika mätningar och bilder. Målet är nått med råge.

Av de tolv instrument som finns med på Rosetta har tre helt eller delvis utvecklats vid Institutet för rymdfysik i Kiruna och Uppsala samt Uppsala universitet. Även svensk industri har bidragit till projektet. Att samtliga svenska bidrag fungerat utmärkt är förstås ett gott betyg för Sverige som rymdnation.

Milstolpar i Rosettamissionen:

Webbsidor:

Mer information:


2016-09-09, webmaster*irf.se


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus, samt två instrument som studerar en komet. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

 


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.