Press

Untitled Document

Kiruna, 2012-07-04

PRESSMEDDELANDE

Meteoritexpedition till Somasjärvi, Finska Lappland

Meteoritexpeditionen, gruppbild med prof. Asta Pellinen-Wannberg i mitten (foto: IRF)

Prof. Asta Pellinen-Wannberg (mitten) med övriga expeditionsdeltagare (Foto: IRF)

En grupp forskare från Umeå universitet och Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna ska ut till ödemarken i norra Finland och leta efter meteoritfragment under perioden 5-9 juli. För sex år sedan, den 7 juni 2006 vid midnatt, observerades en stark bolid eller ett eldklot ovanför Tromsøregionen. Detta väckte stor uppmärksamhet i Norge och även internationellt eftersom man samtidigt hörde explosionsljud. Kanadensiska University of Western Ontarios hemsida innehåller bilder, infraljudsdata och information om en norsk expedition som genomfördes strax efter händelsen (se länken här nedan).

"Det är svårt att hitta meteoriter och därför viktigt att täcka stora sökarealer", säger expeditionens ledare, professor Asta Pellinen-Wannberg. Denna expedition riktar in sig på områden längre västerut än var den norska expeditionen letade. Som stöd har forskarna data från infraljudmätningar som visar var explosionen skedde ovanför Norge. Den finska amatörastronomförening URSA:s bolidarbetsgrupp har också gjort beräkningar om hur meteoritfragmenten borde ha spridit sig. Expeditionen flyger med helikopter österut från Kilpisjärvi till sjön Somasjärvi som ligger vid gränsen mellan Finland och Norge, där kirunaforskarna ska leta efter fragmenten.

Varför letar man efter meteoriter, och vad man kan lära sig från dem i fall man hittar några?

"Tanken på att hitta en meteorit som man har sett komma från rymden fascinerar både forskare och allmänheten", säger Asta Pellinen-Wannberg. "Meteoriternas sammansättning kan berätta om varifrån de kommer och när i solsystemets historia deras ursprungskroppar skapades".

Mer information (före eller efter expeditionen):

Webbsidor:


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ett hundratal anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.


webmaster@irf.se, 2012-07-04; uppdaterad 2012-07-10


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.