Press

Kiruna, 2010-09-02

PRESSINFORMATION


Längst bort i rymden med solens kraft
-- europeisk rymdsond och svenska mätinstrument sätter solenergirekord


Rosetta spacecraft (Bild: ESA)

Rymdsonden Rosetta (Bild: ESA)

Den europeiska kometjägaren Rosetta är nu den rymdfarkost som nått längst bort från solen utan att ha annan källa till elektricitet än solenergi. Rosetta sändes upp 2004 och kommer fram till sitt mål, kometen Churyomov-Gerasimenko, år 2014. Ombord finns mängder av instrument för kometforskning, bland annat två svenska från Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna och Uppsala. Dessutom bär Rosetta med sig en liten landare som skall sättas ned på ytan av kometens isiga kärna.

Det tidigare rekordet innehades av den amerikanska Stardust, som även den var avsedd för kometforskning. Stardust var som längst bort 2,72 gånger så långt från solen som vad jorden är, eller 2,72 astronomiska enheter (AE). Rosetta passerade detta avstånd den 12 juli 2010 och sätter nu nytt rekord varje dag. Som längst kommer Rosetta ända ut till 5,29 AE, vilket är strax utanför Jupiters bana.

Tidigare rymdfarkoster till så avlägsna mål har haft med sig en sorts kärnkraftverk, där energin för att driva farkostens elektriska system kommit från kärnsönderfall. Rosetta lever istället enbart på sina stora solpaneler, som har en spännvidd på 32 meter. När man är som längst bort räcker inte ens dessa stora solpaneler till för att ge energi annat än till de nödvändigaste systemen ombord, så hela farkosten läggs då i dvala, för att sedan återuppväckas strax innan man når fram till kometen.


Mer information:

Webbsidor:


webmaster*irf.se, 2010-09-02

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.