Press

PRESSMEDDELANDE

IRF artikel i Science - Titan förlorar sin atmosfär

Forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) presenterar idag resultat i den renommerade tidskriften Science som pekar på att den stora månen Titan sakta förlorar sin kväverika atmosfär. Jätteplaneten Saturnus magnetfält roterar liksom Saturnus självt med en period av 10,7 timmar. Vid månen Titans avstånd kommer därför magnetfältet och den elektriska gasen i magnetfältet därför att träffa Titan med en vindhastighet på ca 100 km/s. Det blåser alltså rejält kring Titan, och det medför att Titans övre atmosfär dras ut i en lång svans medströms och gradvis eroderas bort. Förlusten på några kg per sekund låter inte så mycket, men över årmiljarderna så rör det sig om flera gånger dess nuvarande atmosfär. Idag har Titan ett yttryck som är 1,5 gånger Jordens. Studierna av Titan kan därför ge viktiga ledtrådar till kunskapen om vår egen planets atmosfärutveckling.

En annan upptäckt som bekräftas är att Titans övre atmosfär är en kemisk fabrik för en komplicerad organisk kemi. Titans tjocka atmosfär består till största delen av kväve och metan. Energirik strålning dels från Solen och dels från partiklar bundna i Saturnus enorma magnetfält slår sönder kvävemolekylerna i Titans atmosfär. Titans atmosfär liknar den Jorden hade när livet uppkom här för cirka fyra miljarder år sedan. Därför tror forskarna att den övre atmosfären kan ha spelat en viktig roll i bildandet av livets byggstenar här på jorden. En av huvuduppgifterna för Langmuirsonden, tillsammans med andra instrument ombord på Cassini, är att uppskatta hur effektiv denna produktionsprocess av komplicerade organiska föreningar är och vad den beror på.

Rymdfysikprogrammet vid IRF i Uppsala bidrar med ett av många moderna mätinstrument ombord - en s.k. Langmuirsond. Det är ett slags väderstation för elektriskt laddad gas som ger uppskattningar på densitet, temperatur, sammansättning och hastighet hos atmosfären. Langmuirsonden är en del av ett större instrumentpaket (Radio & Plasma Wave Science, RPWS) i samarbete med forskargrupper i USA, Frankrike, Sverige, England och Österrike. Cassini/Huygens är ett gemensamt projekt mellan rymdstyrelserna i USA (NASA) och Europa (ESA).

Artikel: "Cassini Measurements of Cold Plasma in the Ionosphere of Titan", Science (vol. 308, no. 5724, 13 maj 2005). Författare från IRF: J.-E. Wahlund, R. Boström, G. Gustafsson, A. I. Eriksson, M. W. Morooka, R. Gill, M. Andre och L. Eliasson.


Mer information:

Docent Jan-Erik Wahlund, IRF Uppsala, tel. 018-471 5946, jwe@irfu.se

Webbsidor:

IRF:s Cassini page: http://www.space.irfu.se/cassini/

Science: http://www.sciencemag.org/content/vol308/issue5724/index.shtml


Uppdaterad 2005-05-13, webmaster*irf.se

 

 


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.