Press

Untitled Document

Kiruna, 2007-01-25

Pressmeddelande

En oväntad sväng i dramatisk jakt efter vatten på Mars


Bild: ESA

Forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) har gjort en oväntad upptäckt vid planeten Mars. Resultat från ett instrument byggt vid IRF i Kiruna ombord på det europeiska rymdorganet ESA:s rymdsond Mars Express publiceras i den ansedda tidskriften Science den 26 januari.

Mars var en gång i tiden en blöt planet, men är numera torr. Vad som hänt med den koldioxidatmosfär som en gång fanns på Mars är ett av planetens största mysterier. Instrumentet ASPERA-3 (Analysator av rymdplasma och energirika atomer) hade som huvudmål att mäta den nuvarande förlusten av atmosfär ut i rymden. Mars har inte ett magnetfält som Jorden, som kan skydda atmosfären från direkt kontakt med plasma som strömmar ut från solen. Detta plasmaflöde kallas solvinden och har antagits blåsa bort en stor del av Mars atmosfär. Det kan ha varit ett sätt på vilket Mars har förlorat det vatten och koldioxid som en gång funnits där. När forskargruppen kring ASPERA-3 analyserade de mätningar som gjorts under de två första åren vid Mars visade det sig, till allas förvåning, att utflödena är 100 gånger mindre än förväntat! Mars förlorar bara 20g per sekund (ca 600 ton per år) av sin atmosfär på detta sätt. Det låga utflödet gör att forskare får fortsätta att leta efter det försvunna vattnet och koldioxiden på eller under planetens yta. Jakten fortsätter...

Artikeln "Martian Atmospheric Erosion Rates" av S. Barabash, R. Lundin et al. publiceras i tidskriften Science den 26 januari: för en kopia av artikeln kontakta AAAS Office of Public Programs, +1-202-326-6440 eller scipak@aaas.org (innehållet får spridas tidigast kl. 14.00 U.S. Eastern Time, torsdagen den 25 januari).

Mer information:

Prof. Stas Barabash, IRF, tel. 0980-79122, e-post: stas*irf.se
Prof. Rickard Lundin, IRF, tel. 0980-79063, 070-589 2119, rickard*irf.se
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 070-276 6020, rick*irf.se

Webbsidor:

Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
Mars Express och ASPERA-3: http://www.irf.se/link/MEX_press


Webmaster*irf.se, 2007-01-25

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.