Press

IRF pressmeddelande

Kiruna, 2007-05-28

PRESSMEDDELANDE

Avhandling presenterar nya rön om magnetiska explosioner i plasma runt jorden

Alessandro Retino

I den avhandling som Alessandro Retinò (Institutet för rymdfysik) försvarar vid Uppsala universitet den 30 maj presenteras nya resultat om hur elektromagnetisk energi frigörs i rymden runt jorden. Energi frigörs vid magnetiska explosioner som accelererar plasma, en gas av laddade partiklar som sprider ut sig i universum.

Det mesta av den synliga materian i universum består av plasma. Ett fundamentalt men olöst problem i plasma är hur elektromagnetisk energin frigörs och hur laddade partiklarna accelereras till hög energi och blir upphettade. Att förstå frigörelsen av energi i plasma är viktigt för förklaring av fenomenet som sträcker sig över från plasmas upphetting i fusionsapparater till kosmisk strålning. Frigörelsen av elektromagnetisk energi är särskilt viktig i turbulent plasma, dvs när strömmar och magnetiska fält är mycket oregelbundna. Turbulent plasma finns överallt i universum och är viktigt i fusionsapparater och i rymden runt jorden.

Magnetisk återkoppling ("magnetic reconnection" på engelska) är en av de mest universella mekanismerna för frigörelse av elektromagnetisk energi i plasma och den sker i områden med strömmar mellan magnetfält med motsatt riktning. Återkopplingen sker både i laboratorieplasma och i rymdplasma och spelar en viktig roll i solen och runt jorden, samt runt andra stjärnor och planeter.

--Teoretiska modeller har länge förutspått att magnetisk återkoppling kan förklara frigörelsen av stora delar av energi i turbulent plasma, men hittills har det inte gjorts några direkta mätningar, säger Alessandro Retinò. I vår undersökning har vi nu för första gången visat experimentella bevis om hur magnetisk återkoppling sker i det turbulenta rymdplasma runt jorden.

Upptäckten har gjorts med hjälp av mätningar från den europeiska rymdorganisionen ESA:s fyra rymdfarkoster i Cluster-projektet, satelliter som flyger i formation i jordens magnetosfär. Mätningarna har gjorts i rymdplasma men kan tillämpas på vilket turbulent plasma som helst. Att magnetisk återkoppling sker i turbulent plasma kan ha stor betydelse för studier av hur elektromagnetisk energi frigörs. Möjliga tillämpningar finns inom fusionsforskningen och högenergiastrofysik, föreslår Alessandro Retinò i avhandlingen.

Sedan 2003 har Alessandro Retinò varit anställd av Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala som doktorand vid Institutionen för astronomi och rymdfysik, Uppsala universitet. Tjänsten har finansierats med hjälp av ett anslag från Rymdstyrelsen. Alessandro Retinò är född i Brindisi, södra Italien, och har studerat astrofysik och rymdfysik vid universitetet 'La Sapienza' i Rom. Han har också varit gästforskare vid Space Science Laboratory av University of California, Berkeley, USA.

Avhandlingsomslaget

Disputationen:

Disputationen äger rum i Polhemssalen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala, onsdagen den 30 maj 2007, kl. 13.30.

Avhandlingens titel är "Magnetic Reconnection in Space Plasmas: Cluster Spacecraft Observations", och opponenten är prof. Bengt U. Ö. Sonnerup (Thayer School of Engineering, Dartmouth College, Hanover NH, USA ).

Mer information:

Alessandro Retinò, doktorand, IRF Uppsala, tel. 018-471 3106, alessandro.retino*irfu.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick.mcgregor*irf.se

Webbsidor:

Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se (med länk till IRF-Uppsala)
Rymdplasmafysikprogrammet: http://www.space.irfu.se/index_sv.html (länkar till Cluster mm)
Alessandro Retinò: http://www.space.irfu.se/~retino/
Avhandlingen: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=7891


webmaster*irf.se, 2007-05-28

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.