Press

Kiruna, 2008-01-09

Pressmeddelande

Asteroid på kollisionskurs med Mars

En asteroid är på väg mot Mars och kan kollidera med planeten den 30 januari. Det skulle ge en unik möjlighet för forskare att studera hur ett asteroidnedslag påverkar en planet. Forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) kan på nära håll observera kollisionen med sitt instrument ASPERA-3 ombord på rymdsonden Mars Express.

Asteroiden är 50 meter stor och upptäcktes av ett NASA-teleskop i november 2007. Man vet ej den exakta banan för asteroiden och kan därför i nuläget bara ange att oddset för en kollision är 1 på 40. Att en så stor asteroid kolliderar med Mars sker bara vart tusende år och skulle skapa en krater på 1 km. Detta skulle kasta upp stora mängder stoft och påverka hela atmosfären. På plats finns instrument ASPERA-3, byggt vid IRF i Kiruna, som sedan julen 2003 befunnit sig i bana kring Mars. ASPERA-3 studerar hur Mars förlorar sin atmosfär ut i rymden. Tidigare har man sett att förlusten påverkas av utbrott på solen. Nu finns alltså en möjlighet att även se hur utflödet från atmosfären till rymden påverkas av ett asteroidnedslag, något som aldrig gjorts förut.

Mars, Mars Express och asteroidens bana
Illustrationen visar med en pil asteroidens färdriktning den 30 januari och det oranga bandet visar området den kommer att passera. Rymdsonden Mars Express och instrumentet ASPERA-3 kommer att vara åskådare på nära håll. Bild: NASA/JPL/ESA/IRF

Mer information:

Docent Mats Holmström, IRF, tel. 0980-79186, e-post: matsh*irf.se
Prof. Stas Barabash, IRF, tel. 0980-79122, e-post: stas*irf.se
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick*irf.se

Webbsidor:

Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
Mars Express och ASPERA-3: http://www.irf.se/link/MEX_press
NASA Near-Earth Object Program: http://neo.jpl.nasa.gov/


An Asteroid on Collision Course with Mars

An asteroid is heading for Mars and might collide with the planet January 30. It would be a unique opportunity for scientists to study how an asteroid impact affects a planet. Scientists at the Swedish Institute of Space Physics (IRF) have a front row seat to observe the collision with the instrument ASPERA-3 on-board the spacecraft Mars Express.


Uppdatering 2008-01-10: NASA har efter ytterligare observationer av asteroiden nu reviderat ner chansen för en kollision med Mars till bara 1 på 10.000. http://neo.jpl.nasa.gov/news/news156.html
I praktiken är det nu alltså säkerställt att asteroiden ej kommer att kollidera med Mars.
(Update: The probability of a collision is now only 1 in 10,000)
matsh*irf.se, 2008-01-09

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.