Seminars

Institutet för rymdfysiks årsredovisning för 2014 är klar

Institutet för rymdfysiks årsredovisning för 2014 är nu klar och finns för nedladdning som en pdf-fil (8 MB).

Annual report cover 2013


Från årsredovisningen 2014:
Forskningen vid IRF bedrivs inom tre huvud­områden: atmosfärfysik, rymdfysik och rymd­teknik. Inom atmosfärfysik fokuserar vi på dynamiska och kemiska processer i atmosfären vid höga latituder och deras samband med klimatet och klimatförändringar. Rymdfysik innefattar främst processer i jordens övre atmosfär och magnetosfär, plasmafysik samt hur solvinden växelverkar med andra himlakroppar men även forskningsfrågor som rör solaktivitet, solkoronan och rymdvädereffekter. Inom rymdteknik utvecklar vi avancerade mätinstrument för att samla in data som tillåter oss att skapa allmänna fysikaliska modeller för de processer som vi studerar.

Några av de forskningsområden som IRF:s forskare arbetar med är:
• Atmosfär- och klimatprocesser i polarområdena.
• Processer för energiöverföring och acceleration av partiklar i rymdplasma.
• Turbulens och strukturbildning i rymden.
• Den dynamiska solen, dess magnetfält och plasmautflöde (solvinden).
• Vetenskapligt underlag till prognoser om rymdväder.
• Rymdplasmats växelverkan med solsystemets himlakroppar.

Created 2015-02-24 16:21:08 by Rick McGregor
Last changed 2015-02-24 16:23:48 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.