Seminars

Regeringen söker föreståndare och chef till Institutet för rymdfysik

Institutet för Rymdfysik är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som har till uppgift att bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Arbetet sker huvudsakligen i internationell samverkan.

Myndigheten medverkar även vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala universitet och Umeå universitet och kan även medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor.

Vidare ansvarar myndigheten för kommunikation om sin verksamhet och att göra data från observatorieverksamheten tillgängliga.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till föreståndare och chef för Institutet för rymdfysik.

Skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 8 mars 2015.

Mer information:
Annons som pdf-fil (240 kB)

Created 2015-02-12 11:22:13 by Rick McGregor
Last changed 2015-05-21 09:34:08 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.