Seminars

Öppet hus på Rymdcampus i Kiruna, onsdag 21 maj 2014, kl 13.30-15.30

Öppet hus på Rymdcampus


Institutet för rymdfysik (IRF), Luleå tekniska universitet och EISCAT Scientific Association höll ett Öppet hus på Rymdcampus, onsdag 21 maj 2014, kl. 13.30-15.30.

Vi presenterade vår verksamhet, visade våra lokaler samt berättade om våra framtidsplaner, om klimatrelaterad forskning och om norrsken.

Vad lär sig studenterna på ett universitet?
Bevista en lektion i kursen Numeriska Metoder som ges i årskurs 3 på civilingenjörsutbildningen i rymdteknik! 13:30-15:15 - Dr. Johnny Ejemalm (LTU) föreläser i Sal A.

Några bilder från Öppet hus finns på http://www.irf.se/link/oppet_hus_bilder_maj14

Mer information:
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF
tel. 0980-79178, info@irf.se

Arrangemanget ingick i Framtidsveckan i Norrbotten: http://framtidsveckan.nu/program/kiruna/

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ett hundratal anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.Created 2014-04-23 13:06:36 by Rick McGregor
Last changed 2014-05-23 10:59:47 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.