Seminars

100 år sedan grundare av rymdverksamhet i Uppsala föddes

För 100 år sedan på torsdag, 27 augusti, föddes initiativtagaren till Institutet för rymdfysiks verksamhet i Uppsala, Willy Stoffregen (1909-1987). Dr Stoffregen var född och utbildad i Tyskland men stannade kvar i Norden efter att han hade deltagit i en norrskensexpedition till Nordnorge under det andra polaråret 1932-33. Han bodde först i Tromsø, sedan i Finland och så småningom i Sverige där han var anställd vid Institutet för högspänningsforskning vid Uppsala universitet under krigsåren. 1946 återvände han till Norge och arbetade vid Forsvarets Forskningsinstitutt med jonosfärforskning. När han i början av 1950-talet fick anställning vid Försvarets forskningsanstalt, FOA, startade han regelbundna jonosonderingar i Uppsala. Han bidrog starkt till att Uppsala jonosfärobservatoriet, UJO, grundades 1952 och blev dess första chef. År 1954 stod ett nybyggt tegelhus klart i Lurbo, strax söder om Uppsala. UJO övergick till Kiruna geofysiska institut år 1976 och är numera en del av Institutet för rymdfysik, IRF.

Under Stoffregens två decennier långa dynamiska ledarskap utvecklades UJO snabbt till ett nationellt och internationellt erkänd rymdforskningsinstitution. Verksamheten kom parallellt med jonosonderingarna att omfatta jonosfärforskning med automatiska kameror, spektrometrar och norrskensradar samt efter början av 60-talet även med sondraketer. Detta gjorde det möjligt att senare delta i avancerade rymdforskningsexperiment som ligger till grund för den satellitverksamhet som IRF i Uppsala bedriver i dag.

År 1968 utsågs Stoffregen till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Vetenskapsakademien tilldelade honom det Arnbergska priset 1960 för sina pionjärinsatser inom jonosfärforskningen och sin idérikedom samt för sitt arbete för det internationella geofysiska året 1957-59. År 1981 erhöll han även Rossby-priset utdelat av Svenska geofysiska föreningen.

IRF:s verksamhet flyttades till Uppsala universitets Ångströmlaboratorium år 2000 men jonosfärsregistreringarna som Willy Stoffregen initierade utförs alltjämt i Lurbo. På torsdag firas Stoffregens 100-årsdag av anställda vid Institutet för rymdfysik på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Mer information:
? Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick*irf.se
? Bengt Holback, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, tel. 018-471 5890, bengt.holback*angstrom.uu.se


Created 2009-08-26 16:12:30 by Rick McGregor
Last changed 2009-08-26 16:49:28 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.