Seminars

En förmiddag med temat IRF flyger till Jupiter 28 februari

En förmiddag med temat IRF flyger till Jupiter

Torsdagen den 28 februari 2013

Jupiter och JUICE (Bild: ESA)

Jupiter och JUICE (Bild: ESA)


PROGRAM
9:30-10:00: Inledning med förfriskningar och något att tugga på
10:00-11:00: Prof. Stas Barabash, "IRF goes to Jupiter" ("IRF flyger till Jupiter"), en presentation.
11:00-12:00: Pressträff med möjlighet att ställa frågor och göra intervjuer
Webbsändning via Adobe Connect: https://connect.sunet.se/IRF_to_Jupiter

Plats: IRF, Rymdcampus, Kiruna

Pressmeddelande (2013-02-21): http://www.irf.se/link/pressmed_130221

Mer information:
Prof. Stas Barabash, tel. 0980-79122, stas@irf.se,
Rick McGregor, informationsansvarig, tel. 0980-79178, rick@irf.se


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ett hundratal anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Created 2013-02-27 18:06:23 by Rick McGregor
Last changed 2013-02-27 18:06:23 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.