Seminars

EISCAT_3D ingår i prestigefylld vägvisare för europeisk forskning

EISCAT_3D ingår i prestigefylld vägvisare för europeisk forskning

Radarprojektet EISCAT_3D med huvudkontor i Kiruna har valts som ett av 44 viktiga projekt i vägvisaren för europeiska forskningsinfrastrukturer (European Roadmap for Research Infrastructures). Detta offentliggjordes idag (9 december) av det europiska strategiforumet för forskningsinfrastruktur, ESFRI, under den europeiska konferensen för forskningsinfrastrukturer i Versailles i EU-ordförandelandet Frankrike. Den svenska ansökan skickades från EISCAT-organisationens huvudman i Sverige, Vetenskapsrådet, för ett år sedan. Sedan första omgången 2006 är 35 stora europeiska projekt med i vägvisaren; EISCAT_3D kommer alltså med bland de nio nya projekten.

Mer information i pressmeddelande


Created 2008-12-10 10:56:06 by Rick McGregor
Last changed 2008-12-10 10:56:06 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.