Seminars

Midnattsolförmörkelse på onsdag kväll

På onsdag kväll (1 juni 2011) händer något ovanligt i nordligaste Lappland, en midnattssolsförmörkelse. Solen skyms alltså delvis av månen vid midnatt - en solförmörkelse mitt i natten! I Kiruna är förmörkelsen som störst kl 23:33, då nästan halva solskivan skyms.

Mer information:
Doc. Mats Holmström, forskare, Institutet för rymdfysik, tel. 0980-79186, matsh*irf.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick*irf.se

Webbsidor:
Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
Astroinfo.se: http://www.astroinfo.se/articles/109/2011-06-01-midnattssolfoermoerkelse


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ett hundratal anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.Created 2011-05-31 16:35:22 by Rick McGregor
Last changed 2011-05-31 16:36:36 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.