Seminars

IRF får forskningsbidrag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för de kommande åren. Två forskare vid Institutet för rymdfysik får bidrag:
- Yuri Khotyaintsev får sammanlagt 3 miljoner kr från VR under åren 2017-2020 för projektet "Magnetisk omkoppling på elektronskalor: laminär eller turbulent?"
- Jan-Erik Wahlund får sammanlagt 1,9 miljoner kr från VR under åren 2016-2017 för projektet "In-situ undersökning av Saturnus jonosfär och dess ringar".

Mer information...

Created 2016-11-21 14:21:07 by Rick McGregor
Last changed 2016-11-21 14:21:34 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.