Seminars

Forskningsstöd från MSB för rymdvädersprojekt

Rymdväder. Bild: NASA

Solstormar kan påverka tekniska system på jorden. Bild: NASA

En överenskommelse om forskningsstöd har upprättats mellan Institutet för rymdfysik, IRF, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Prof. Mats André vid IRF i Uppsala leder projektet "Forskning för att utveckla, verifiera och kvalitetssäkra underlaget för varning inför extremt allvarliga solstormar". Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Institutet för solfysik, Stockholm, medverkar i projektet som konsultpartners. MSB beviljar 20,8 miljoner kronor i forskningsstöd för perioden 2016-05-01 till 2021-04-30.

Created 2016-06-03 10:31:24 by Rick McGregor
Last changed 2016-06-03 10:31:24 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.