Seminars

Professor Stas Barabash har valts in i Kungl. Vetenskapsakademien

Professor Stas Barabash, Institutet för rymdfysik i Kiruna, har valts in i Kungl. Vetenskapsakademien (Klassen för astronomi och rymdvetenskap). "Hans forskning har bland annat ökat vår förståelse av solvindens växelverkan med planeterna Mars och Merkurius och har bidragit till en tänkbar förklaring till varför Mars förlorat så mycket vatten," skriver KVA.

Mer information...

Created 2009-02-13 14:22:10 by Rick McGregor
Last changed 2016-11-21 13:37:40 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.