Seminars

IRF deltar i raketkampanj för norrskens- och atmosfärforskning

Urban Brändström och Tima Sergienko (IRF) deltar i SPIDER- och LEEWAVES-kampanjerna. SPIDER är i huvudsak ett raketexperiment med Nicolay Ivchenko (KTH) som PI (huvudexperimentator). Åtta dotternyttolaster kommer att skjutas ut från raketens nyttolast och göra mätningar inuti en norrskensstruktur innan de landar i varsin fallskärm. Varje dotternyttolast har sensorer för elektriska och magnetiska fält, en Langmuir prob samt en liten kamera.

LEEWAVES (PI Jörg Gumbel, MISU, Stockholms universitet) består av några fallande sfärer på raketen som också kommer att landa i varsin fallskärm.

Raketen kommer att skjutas in i en norrskensstruktur mellan 1 och 17 februari. Nedräkningar pågår varje natt mellan ca. 18 och 02 lokal tid. IRF:s Auroral Large Imaging System (ALIS) kommer att användas för att i första hand rekonstruera norrskenet i tre dimensioner, men även (tillsammans med IRF:s firmamentkamera) för att avgöra om förhållandena är rätt för att skjuta upp raketen. Radarsystemet EISCAT kommer även att utföra mätningar för SPIDER.

Urban Brändström berättar, ”Vi kommer att göra vad vi kan för att slå larm när skottet blir av. Förmodligen genom epost till rymdcampus@irf.se när nedräkningen återupptas från RT2-1min 55s. Eftersom det kommer att vara mörkt ute finns goda förutsättningar att se raketen.”

När det gäller LEEWAVES deltar ALIS med airglow mätningar i Menielbandet (dock inte under själva raketkampanjen pga SPIDER) IRF har ett gästinstrument på optiklab (IR kamera) som skall titta på airglow (PI Mike Taylor). LEEWAVES består av en mängd observationer inom atmosfärsfysik, de fallande sfärerna är bara en liten del av projektet.

Mer information på SSC Esrange Space Centers webbsidor:
http://www.sscspace.com/spider
http://www.sscspace.com/LEEWAVES-2015


Created 2016-01-29 11:41:00 by Rick McGregor
Last changed 2016-01-29 11:41:00 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.