Seminars

Odinsatelliten - åtta år i rymden

Den svenska atmosfär- och astronomisatelliten Odin har idag (den 20 februari) tillbringat åtta år i omloppsbana runt jorden. De långa mätserierna ger unika forskningsmöjligheter och värdet av dessa mätningar i atmosfären ökar med tiden.

Odinprojektet har hittills resulterat i ett femtiotal avhandlingar från de fyra partnerländerna Sverige, Finland, Frankrike och Kanada. Vid Institutet för rymdfysik i Kiruna disputerade Alla Belova den 30 september 2008 på avhandlingen "Studies of planetary waves in ozone and temperature fields as observed by the Odin satellite in 2002-2007".

Mer information:
- På Rymdstyrelsens webbsida
- På Rymdbolagets webbsida
- Alla Belovas avhandling (som pdf-fil)

Created 2009-02-20 15:53:57 by Rick McGregor
Last changed 2009-02-20 15:59:00 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.