Seminars

Institutet för rymdfysiks årsredovisning för 2015 är klar

Institutet för rymdfysiks årsredovisning för 2015 är nu klar och finns för nedladdning som en pdf-fil (8 MB).

Annual report cover 2015


Från årsredovisningen 2015:
IRF, som fristående statligt forskningsinstitut, bedriver grundforskning i rymdfysik och atmosfärfysik och utvecklar nya mätmetoder, mätinstrument och annan forskningsutrustning. Grundforskning innebär nya upptäckter och ökad kunskap samt ger inspiration till nya produkter och tjänster. Den ger nytta för samhället och tillväxt i näringslivet både på kort och på lång sikt samt stimulerar till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik.

Några av de forskningsområden som IRF:s forskare arbetar med är:
• Atmosfär- och klimatprocesser i polarområdena.
• Processer för energiöverföring och acceleration av partiklar i rymdplasma.
• Turbulens och strukturbildning i rymden.
• Den dynamiska solen, dess magnetfält och plasmautflöde (solvinden).
• Vetenskapligt underlag till prognoser om rymdväder.
• Rymdplasmats växelverkan med solsystemets himlakroppar.

Forskare från IRF har som förstaförfattare under året bl a publicerat resultat om:
• jonisation och produktion av kväveoxid i den polara mesosfären,
• nattlysande moln och vågor i övre atmosfären,
• plasmafysikprocesser i jordens närhet,
• extrema solstormar och turbulens i solvinden,
• hur magnetfält påverkar Mars övre jonosfär,
• täthetsstrukturer i Mars jonosfär och utflöde av joner,
• elektrontäthet vid ekvatorn och relation till GPS-problem,
• resultat från Rosettaprojektet om processer kring kometen 67P,
• struktur och dynamik i Saturnus och dess månars plasmaomgivningar,
• plasmaegenskaper i Jupiters magnetosfär,
• jonflöden i Venus övre atmosfär.


Created 2016-02-22 15:07:36 by Rick McGregor
Last changed 2016-02-22 15:08:17 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.