Seminars

IRF-forskare får forskningsbidrag från Rymdstyrelsen för åren 2016-2019

Institutet för rymdfysik, IRF, har beviljats 23,6 miljoner kronor i nya rymdforskningsbidrag för 2016-2019 från Rymdstyrelsen. Rymdstyrelsens generaldirektör har fattat beslut om nya bidrag efter rekommendation av Rymdstyrelsens rådgivande forskningskommitté, SRAC.

Mats André (IRF Uppsala) får sammanlagt 719.000 kronor 2016-2018 för projektet "Science with Cluster and MMS" och 1 miljon kronor 2016-2017 för projektet "Rosetta/LAP".

Stas Barabash (IRF Kiruna) får sammanlagt 2,4 miljoner kronor 2016-2017 för projektet "Plasma physics of the solar system".

Anders Eriksson (IRF Uppsala) får sammanlagt 3,2 miljoner kronor 2016-2019 för projektet "Electrostatic probes in space" (en ny doktorandtjänst).

Daniel Graham (IRF Uppsala) får sammanlagt 2,2 miljoner kronor 2016-2017 för projektet "How magnetic reconnection works".

Yuri Khotyaintsev (IRF Uppsala) får sammanlagt 2,1 miljoner kronor 2016-2017 får projektet "THOR" (ESA M4 satellitkandidat).

Michiko Morooka (IRF Uppsala) får sammanlagt 4,6 miljoner kronor 2016-2019) för projektet "Survey of the dust and plasma interaction in the solar system" (en karriärtjänst).

Hans Nilsson (IRF Kiruna) får sammanlagt 723.000 kronor 2016-2017 för projektet "Rosetta/ICA".

Hermann Opgenoorth (IRF Uppsala) får sammanlagt 3,2 miljoner kronor 2016-2018 för projektet "Solar wind magnetosphere ionosphere coupling at Earth and other planets".

Gabriella Stenberg Wieser (IRF Kiruna) får sammanlagt 3,4 miljoner kronor i en förlängning av sin forskarstjänst.

Hela listan för Call 2015-P "Fortsättning på påbörjat stöd till tjänster", Call 2015-R "Öppen forskningsutlysning – SRAC (övrig grundforskning)", Call 2015-S2 "Stöd till Thor och Xipe under Fas-A (M4-kandidater)" och Call 2015-X "Fortsatt drift av Rosetta" kan laddas ned som pdf-filer från Rymdstyrelsens sida http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Forskare/Projektkatalog/

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter: jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.Created 2015-11-26 14:22:38 by Rick McGregor
Last changed 2015-11-26 14:23:04 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.