Conferences

Rymdverksamhet ur ett forskningsperspektiv, Uppsala, 21 oktober 2014

Seminarium: Rymdverksamhet ur ett forskningsperspektiv

Rymdforum och IRF bjuder in till seminarium i Uppsala 21 oktober 2014.

Just nu pågår den nationella utredningen om svensk rymdverksamhet med syftet att föreslå en svensk nationell rymdstrategi. Vi siktar på att brett för utredaren beskriva forskningen om, i och från rymden samt våra framtidsvisioner och planer. Inbjudan riktar sig till representanter för forskningsorganisationer och övriga rymdintressenter.

Mer information: http://www.rymdforum.nu/?id=4706

Created 2014-10-09 17:23:16 by Mats Luspa
Last changed 2014-10-09 22:59:32 by Mats Luspa