Publications

Bengt Hultqvist, Kunskapens väg: från grundforskning till samhällsutveckling

Book cover: Kunskapens väg

Publication details:

Kiruna: Institutet för rymdfysik/Swedish Institute of Space Physics, 2003, ISBN 91-631-3470-5, 63 pages (bound).

Can be ordered from irf*irf.se (price 150 SEK, 100 SEK to students, excl. p&p).

Back cover text:

"Grundforskningens roll i utvecklingen av den tekniska civilisationen vi lever i är enligt författarens erfarenhet tämligen obekant för de flesta. Det är det främsta skälet till att denna bok har skrivits. Boken vänder sig förutom till studenter till alla, unga och gamla, som är intresserade av grunderna för samhällsutvecklingen.

"Författaren ledde rymdfysikforskningen vid Kiruna geofysiska observatorium och dess efterföljare, Kiruna geofysiska institut och Institutet för rymdfysik, från dess begynnelse 1957 fram till pensioneringen 1994. Han har därefter bland annat varit direktör för det nyinrättade forskningsinstitutet International Space Science Institute i Bern, Schweiz."

[IRF publications]


Updated by Webmaster*irf.se
Last update was 2007-10-25