Popular Science logoIRF:s informationsaktiviteter

IRF:s informationsaktiviteter och public outreach

IRF informerar om sin forskning på flera olika sätt. Information riktas aktivt till skolor och allmänheten, forskare ger populärvetenskapliga föredrag och institutet lägger ut populärvetenskapligt material om sin forskning på internet. IRF medverkar i utställningar, skickar ut pressmeddelanden om sin verksamhet och tar emot studiebesök från skolor och andra grupper. Våra forskare och andra anställda ger intervjuer, medverkar i radio- och TV-program samt skriver populärvetenskapliga artiklar. 

Studiebesök

Studiebesök på IRF är populära bland skolklasser och andra grupper. Huvudkontoret i Kiruna tar emot 50-65 besök per år (ca 800-1000 personer/år). IRF:s kontor i Uppsala brukar ta emot ett tiotal besök (ca 200-250 personer/per år).

Ett studiebesök på IRF i Kiruna. Foto: Urban Brändström, IRF
Ett studiebesök på IRF i Kiruna. Foto: Urban Brändström, IRF

Rymdevenemang

IRF medverkar tillsammans med andra rymdorganisationer i Kiruna i en rymddag under Snöfestivalen i Kiruna i januari varje år och forskare och andra från IRF deltar på olika mässor och andra arrangemang. Ett stort evenemang hölls t ex på Ångströmlaboratoriet i Uppsala i november 2014 för att följa Rosettamissionen och kometlandningen (se bilden).

ESA:s kometmission Rosetta har fått mycket uppmärksamhet, som här under ett evenemang på Ångströmlaboratoriet i Uppsala för att följa landaren Philaes färd ned till kometkärnan i november 2014. Foto: Rick McGregor, IRF
ESA:s kometmission Rosetta har fått mycket uppmärksamhet, som här under ett evenemang på Ångströmlaboratoriet i Uppsala för att följa landaren Philaes färd ned till kometkärnan i november 2014. Foto: Rick McGregor, IRF

Populärvetenskapliga föredrag

IRF:s forskare håller många populärvetenskaliga föredrag för allmänheten och andra grupper varje år. Några av de föredrag som har hållits på senare tid listas här...

Gabriella Stenberg Wieser visar upp Rosettainstrumentet ICA på Rymddagen i Kiruna, januari 2014. Foto: Carl-Fredrik Enell.
Gabriella Stenberg Wieser visar upp Rosettainstrumentet ICA på Rymddagen i Kiruna, januari 2014. Foto: Carl-Fredrik Enell.

Frågor om rymden

Forskare från IRF svarar på allmänhetens frågor om norrsken, atmosfären och annan rymd- och miljöforskning via telefon och e-post och via föreningen Rymdforum Sveriges svenskspråkiga rymdportal (www.rymdforum.nu).

Pressmeddelanden och medieinslag

IRF skickar ut 10-25 pressmeddelanden om sin verksamhet varje år och meddelar även andra nyheter via webbsidan. Pressmeddelandena publiceras på IRF:s webbsidor och skickas direkt till media, men publiceras även på Expertsvar, Mynewsdesk, Alpha Galileo och Rymdforums webb. Under 2015 har IRF omnämnts i ca 175 svenska och ca 30 internationella tidnings- eller webbartiklar, och institutet har dessutom figurerat i ca 50 radio- eller podcastinslag och ca 20 TV- eller webb-TV-inslag. Särskilt uppmärksammade i media på senare tid har varit solstormar, norrsken, meteorer, vår forskning om Mars och ESA:s Rosettamission till en komet (med två IRF-instrument ombord). IRF:s verksamhet uppmärksammas också i samband med publiceringen av vetenskapliga artiklar, till exempel om hur solvinden tränger igenom jordens magnetfält (i Physical Review Letters) och om en ny metod för att studera exoplaneter (planeter utanför vår solsystem) i Science.

Exempel på uppmärksamhet i media
Exempel på uppmärksamhet i media.

Norrsken

Norrskenet fortsätter att fascinera en bred allmänhet, och IRF har i samarbete med Svenska turistföreningen utvecklat en norrskensutställning på Aurora Sky Station i Abisko, en satsning på norrskensturism där IRF har bidragit med sin vetenskapliga kompetens.

Seminarier

Under året hålls mellan 25 och 40 seminarier vid Rymdcampus i Kiruna, flera i samarbete med Avdelningen för rymdteknik (Institutionen för system- och rymdteknik) vid LTU. Även i Uppsala ordnas regelbundna seminarier där forskare kan informera varandra och en intresserad allmänhet om sina senaste forskningsresultat. Förutom institutets egna seminarier i Uppsala medverkar IRF:s rymdfysiker i den seminarieserie som arrangeras av astronomerna vid Uppsala universitet. Under året hålls drygt 25 seminarier vid IRF i Uppsala.2016-07-12, info*irf.se