Popular Science logoIRF's Popular Science Page
IRF:s populärvetenskapliga sidor

Nacreous cloud over Kiruna
Mother-of-pearl cloud over Kiruna Church
Pärlemormoln över Kiruna kyrka.

(Photo: Sheila Kirkwood, IRF)

Pages on IRF's web site
Sidor som finns på IRF:s webbplats

Public Outreach

Aurora (Northern Lights)
Norrsken

Space and satellites
Rymden och satelliter

Atmosphere
Atmosfären

General
Allmänt


Red aurora
Red aurora over Kiruna/Rött norrsken över Kiruna. (Photo: Masatoshi Yamauchi, IRF)

Links to pages on other web sites (mostly in English)
Sidor som finns på andra ställen (mestadels på engelska)

Rymdforum logo på svenska

On Space Physics and Astronomy
Om rymdfysik och astronomi

Aurora or the Polar Lights
Norrsken och Sydsken

Space Weather
Rymdväder

Space Activities in Sweden
Rymdaktiviteter i Sverige

Atmospheric Physics
Atmosfärfysik

Questions on Physics
Frågor om fysik


Uppdaterad av / Updated by Webmaster*irf.se, 2016-07-12